Saulriets
LatviešuRussian
APBEDANAS INFORMATVAIS PORTLS SAULRIETS.LV PAR AKTULKO NOZAR

Atvadu vrdi

Aizejot kdam mums oti tuvam cilvkam, nereti paliek daudz kas nepateikts, neizdarts un mums rodas vlšans vismaz pie kapa atvadties piencgi, pateikt neizteikto, kas kremt msos... Ko drkst teikt? Kur brd izteikties? Cik ilgi drkstu runt?